محصولات کووی

ما به زندگی سالم و راحت اهمیت می دهیم

Clean Water Solution

Pure & Fresh water for your life

مشاهده جزئیات

Fresh Air solution

Breathe clean and pure air in your home today!

مشاهده جزئیات

Safety Care Solution

Daily care of family health

مشاهده جزئیات

کووی

Coway خدمات مراقبت از زندگی به روز شده را با IoT ارائه می دهد ،که فراتر از تجزیه و تحلیل تشخیص ساده محیط اطراف است.

  • 1 تجزیه و تحلیل عینی شرایط از طریق Big Data
  • 2تجزیه و تحلیل در زمان واقعی وتشخیص با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل
  • 3ارائه مشاوره راهنمای اقدام بصورت فوری و همچنین تشخیص و نسخه
  • 4ارائه راه حل های بلادرنگ وراه حلهای مشترک ،مانند راهنمای زندگی
1

آنالیز براساس اطلاعات گسترده

2

راه حل سفارشی

3

مشاوره راهنما

4

راه حل به موقع

 بیشتر بدانید: